Obveznici poreza na dohodak

Obrtnici / slobodna zanimanja

1. Financijsko i analitičko izvještavanje:

 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA)
 • Vođenje knjiga primitaka i izdataka (KPI)
 • Obračun plaća
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

2. Mjesečni izvještaji
(usluga FINA e – kartice, dostava izvještaja putem interneta)

 • Obračun PDV-a za poreznu upravu
 • RS-m obrazac za obračun plaća u REGOS
 • ID obrazac za obračun plaća prema poreznoj upravi
 • Prijava raznih dodatnih poreza
 • Izrada posebnih izvještaja po zahtjevu korisnika

3. Godišnji izvještaji

 • Prijava poreza na dohodak
 • Godišnji obračun PDV – K
 • Obračun članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, spomeničke rente,
 • Izvještaji o primanjima radnika ( IP obrazac) i vanjskih suradnika (IPP obrazac)

4. Dodatne usluge

 • Izrada faktura
 • Vođenje robnog knjigovodstva
  •    Izrada primka, otpremnica
  •    Izrada zapisnika o promjeni cijena
  •    Vođenje knjige popisa robe
 • Obračun putnih naloga