Građani

Prijave poreza na dohodak
Vođenje knjige URA i IRA
Obračun PDV-a

Nabavljanje novca je kao kopanje iglom, a trošenje je poput sipanja vode u pijesak

Japanska izreka